Rusza kolejna edycja projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej

W dniu 7 września planowana jest inauguracja zajęć, a następnie w dniach: 8 września br. uczestnicy projektu wezmą udział w pre-sesji Development Center (DC), 9-10 września br. odbędzie się dwudniowa sesja – Warsztat budowania zespołu. 

Wprowadzenie do projektu 

Podczas inauguracji programu kształcenia w dniu 7 września br., uczestnicy grupy VI poznają zakres programu kształcenia Akademii Zarządzania oraz metody uczenia się i planowania rozwoju zawodowego. 

Pre-sesja Development Center 

W dniu 8 września br.  uczestnicy VI grupy wezmą udział w pre-sesji Development Center, czyli wielowymiarowym procesie wartościowania kompetencji, który służy rozwojowi uczestników projektu oraz badaniu ich potrzeb szkoleniowych. 

W trakcie pre-sesji DC uczestnicy biorą udział w różnego rodzaju aktywnościach (symulacjach, ćwiczeniach, zadaniach indywidualnych), zbliżonych do typowych sytuacji, jakie mogą wydarzyć się w miejscu pracy, w danej roli. Podczas ćwiczeń obserwowani są przez asesorów, którzy w obserwacji zachowania uczestnika poszukują dowodów na kompetencję w danym obszarze lub potrzebę jej rozwoju. Rezultatem sesji jest jak najpełniejszy, rzetelny obraz kompetencji osoby, związany z pełnieniem danej roli zawodowej oraz precyzyjna, rozwojowa informacja zwrotna i plan rozwoju. 

Każdy z uczestników po odbyciu pre-sesji DC otrzyma w trakcie  jednogodzinnej sesji/spotkania z trenerem, indywidualną informację zwrotną na temat możliwości rozwoju swoich kompetencji. 

Jak budować zespół? 

W dniach 9-10 września br. w KSAP grupa VI spotka się na sesji – Warsztat budowania zespołu. 

Cel zajęć 

Głównym celem warsztatu jest rozwój umiejętności budowania zespołu i relacji wspierających pracę w grupie.  

Tematyka warsztatu 

  • Rola i zadania lidera, menedżera oraz członków zespołu w organizacji 
  • Etapy rozwoju zespołu 
  • Prezentacja narzędzi służących badaniu profilu motywacyjnego członków zespołu 
  • Zasady pracy zespołowej, procesy i interakcje w zespole, identyfikacja i przydzielanie ról członkom zespołu 

Forma realizacji 

Warsztat będzie realizowany w ciągu dwóch dni : 

  • 09-10.09.2021 r. – Grupa VI (21 osób) 

Zajęcia odbywają się stacjonarnie w KSAP, w godzinach 9:00-17:00 z zachowaniem warunków bezpieczeństwa sanitarnego.