Zarządzanie zmianą - Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej

W dniach  04-05.10.2022 r. odbywa się,  pierwsza sesja z pięciu zaplanowanych krajowych sesji szkoleniowych dla grupy VII, w ramach projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej. Tematem sesji jest zarządzanie zmianą w jednostkach administracji publicznej.

Tematyka sesji

Program sesji obejmuje następujące zagadnienia:

  • Rola lidera w procesie zmian,
  • Zarządzanie komunikacją w procesie zmiany,
  • Opór wobec zmian i sposoby radzenia sobie z nimi.

Zmiana jest stale obecna w każdej instytucji administracji publicznej, dlatego umiejętność zarządzania nią jest jedną z kluczowych kompetencji każdego menedżera. Zarzadzanie zmianą w organizacji to ciąg działań, które powinny skutecznie wpływać na polepszenie kondycji organizacji. Planowanie i wdrażanie zmian wcale nie jest prostym zadaniem. W prawidłowej ocenie sytuacji, która jest przyczyną zmian, pomija się wiele ważnych aspektów, a osoby odpowiedzialne za zmianę często nie mają wiedzy na temat zasad realizacji zmiany i procesów które są dla niej charakterystyczne.

Uczestnicy

Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej.

Forma realizacji

Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00 – 16:15 w siedzibie KSAP.