Regulamin Akademii Zarządzania

Szanowni Państwo,

Doprecyzowaniu uległy zapisy regulaminu projektu. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nimi.

Zespół AZ