Development Center i coaching w Akademii Zarządzania

W dniach 09-13.03.2020 r., uczestnicy projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej (gr. 1 i 2), brali udział w sesjach coachingowych informacji zwrotnej. Sesje organizowane są po zakończeniu oceny rozwoju kompetencji uczestników, przeprowadzonej w czasie post-sesji Development Center (DC), w dniach 20 i 21.02.2020 r. w KSAP.

Post–sesja Development Center (DC)

Development Center to wielowymiarowy proces wartościowania kompetencji, który służy rozwojowi uczestników projektu oraz badaniu ich potrzeb szkoleniowych.

Udział w sesji DC, trwającej 8 godz., jest formą treningu kompetencji. Uczestnicy realizują zadania, które pozwalają sprawdzić się w rozmaitych sytuacjach zarządczych oraz lepiej poznać różne obszary kompetencyjne, które będą rozwijać po zakończeniu udziału w projekcie. Zadania w czasie sesji  DC (symulacje, ćwiczenia, zadania indywidualne) są zbliżone do typowych sytuacji, jakie mogą zdarzyć się w pracy, w danej roli. W czasie realizacji zadań uczestnicy są obserwowani przez specjalistów w zakresie oceny kompetencji (asesorów), którzy obserwując zachowania uczestników, poszukują dowodów na kompetencję w danym obszarze lub potrzebę jej rozwoju. Robią to po to, aby móc jak najprecyzyjniej wskazać uczestnikowi DC obszary, w których jego kompetencje wzrosły lub w dalszym ciągu wymagają rozwoju. Po zakończeniu oceny asesorzy przygotowują dla każdego uczestnika indywidualny raport, który omawiany jest przez jednego z asesorów na indywidualnym spotkaniu z uczestnikiem.

W projekcie uczestnicy biorą udział w pre-sesji DC (na początku projektu) oraz w post-sesji DC (na zakończenie projektu).