V sesja szkoleniowa w KSAP

W dniach 17-20 grudnia 2019 r. realizowana jest piąta (ostatnia) sesja krajowa w KSAP (grupy I i II) w ramach projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej.

Temat piątej sesji szkoleniowej w KSAP to „Metody angażowania użytkowników
w tworzenie usług publicznych”.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  • budowa kultury otwartości i dialogu,
  • serwis design/design thinking.

Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla
w instytucjach administracji publicznej.

 

Szkolenie dla każdej z grup trwa dwa dni: 17-18.12.2019 r. – grupa I oraz 19-20.12.2019 r.  – grupa II. Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00 – 16:15 w siedzibie KSAP.

 

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.