AKADEMIA ZARZĄDZANIA

Partnerzy:

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego kształci i przygotowuje do służby publicznej urzędników służby cywilnej oraz kadry wyższych urzędników administracji Rzeczypospolitej Polskiej. Wysoko wykwalifikowana, otwarta i wrażliwa na potrzeby obywateli kadra urzędnicza jest gwarantem sprawnie funkcjonującego, nowoczesnego państwa. Urzędnicy powinni stawiać czoła wyzwaniom, które niesie współczesny, szybko zmieniający się świat. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, KSAP:

 • realizuje unikatowy, interdyscyplinarny i aplikacyjny program kształcenia stacjonarnego,
 • organizuje szkolenia dla urzędników (zarówno otwarte, jak i skierowane do konkretnych instytucji publicznych),
 • podejmuje inne działania wspierające doskonalenie i rozwój administracji publicznej.

Kształcenie stacjonarne

Przygotowujemy młodych ludzi do pracy w administracji publicznej – wyposażamy ich
w specjalistyczną wiedzę, wzmacniamy postawę służby względem społeczeństwa, a także rozwijamy zdolności menedżerskie i przywódcze. Dzięki temu absolwenci Szkoły będą mogli sprawnie i z pełnym zaangażowaniem wykonywać zadania z zakresu projektowania i wdrażania polityk państwa, a z czasem – w miarę zdobywanych doświadczeń i umiejętności – pełnić funkcje zarządcze w instytucjach publicznych.

Kształcenie ustawiczne

Dbamy o to, aby urzędnicy systematycznie pogłębiali swoją wiedzę i rozwijali kompetencje. Specjalnie dla nich opracowujemy bogatą ofertę innowacyjnych, dostosowanych do potrzeb administracji kursów i szkoleń. Realizujemy również kompleksowe programy kształcenia, takie jak:

 • Argo Top Public Executive – we współpracy z IESE Business School (współfinansowany przez Unię Europejską),
 • Legis (współfinansowany przez Unię Europejską)

Wsparcie administracji

Działamy na rzecz wzmocnienia i doskonalenia administracji publicznej w ramach następujących aktywności :

 • certyfikacja (sprawdzanie i poświadczanie kwalifikacji) – w tym celu prowadzimy:
  • postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej (umożliwiające uzyskanie statusu mianowanego urzędnika służby cywilnej),
  • lingwistyczne postępowanie sprawdzające (certyfikaty znajomości języków obcych);
 • obserwatorium administracji – zdobywanie wiedzy i doświadczeń w zakresie nowoczesnych trendów i rozwiązań w zarządzaniu publicznym
 • platforma wymiany – transfer wiedzy do polskiej administracji oraz do administracji innych krajów, w szczególności poprzez projekty rozwojowe takie jak:
  • Argonauci (projekt współfinansowany przez Unię Europejską),
  • Forum Zarządzania Publicznego,
  • Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego,
  • projekty twinningowe i przetargowe
  • projekty w ramach UNDP