AKADEMIA ZARZĄDZANIA

Partnerzy:

Logo NUPS (National University of Publick Service) Węgry

NUPS – National University of Public Service jest specjalną instytucją szkolnictwa wyższego, która zapewnia bazę edukacyjną i szkoleniową dla węgierskiej administracji publicznej.

NUPS posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniu menedżerów średniego szczebla w programie Adaptive Leadership. Instytut Kształcenia Ustawicznego i Szkoleń Executive na wydziale Nauk o Zarządzaniu Publicznym i Administracji wspiera rozwój zawodowy w służbie cywilnej. Instytut dąży do ciągłej poprawy jakości oferowanych szkoleń i programów podnoszenia kompetencji, opracowując i zapewniając obowiązkowe szkolenia dla 74 000 urzędników państwowych węgierskiej administracji publicznej (1300 instytucji), w tym także poprzez tworzenie platform e-learningowych.

NUPS promuje nowoczesne metody nauczania i uczenia się (uczenie się w działaniu) i efektywności uczenia się. Zapewnia rozwój metodologii programów szkoleniowych dla kadry kierowniczej administracji publicznej.