Aktualności

W dniach 14-15 czerwca br. realizowana jest sesja online dla grupy V i VI w projekcie Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej, dotycząca tematyki zarządzania pracą zdalną zespołu. Zajęcia uzupełniają dotychczasowy program kształcenia.
W dniach 9-10 czerwca oraz 21-22 czerwca br. realizowana jest sesja online dla grupy I AZ, dotycząca tematyki zarządzania projektami. Zajęcia uzupełniają dotychczasowy program kształcenia w Akademii Zarządzania w Administracji Publicznej dla tej grupy.
W dniach 2-3 czerwca 2022 r. grupa VII, w projekcie Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej weźmie udział w sesji: Warsztat budowania zespołu.
W dniach 30.05-03.06.2022 r. uczestnicy grupy V projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej, biorą udział w sesji wyjazdowej w programie kształcenia. Szkolenie realizowane jest w Budapeszcie w University of Public Service (UPS).
W dniach 17-18 maja br. realizowana jest pierwsza, z dwóch sesji online dla grupy IV AZ, dotycząca tematyki zarządzania projektami. Zajęcia uzupełniają dotychczasowy program kształcenia w Akademii Zarządzania w Administracji Publicznej.