Prosty język, wyszukiwanie informacji oraz marketing i PR w administracji publicznej - III sesja online

W dniach 12-15 stycznia 2021 r., w ramach projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej, realizowana jest trzecia, z pięciu zaplanowanych szkoleniowych sesji krajowych w KSAP (grupy III i IV). Temat spotkania: Prosta polszczyzna w pismach urzędowych, Wyszukiwanie informacji oraz Marketing i PR w administracji publicznej.

Tematyka sesji

Sesja podzielona jest na trzy części i obejmuje następujące zagadnienia:

1. Prosta polszczyzna w pismach urzędowych

  • Zasady poprawności językowej w tekstach urzędowych
  • Redagowanie tekstów

2. Wyszukiwanie informacji

  • Techniki oraz sposoby wyszukiwania informacji
  • Pozyskiwanie informacji ze źródeł niepiśmiennych

3. Marketing i PR w administracji publicznej

  • Content marketing
  • Wykorzystanie social media
  • Dobre i złe praktyki PR w instytucjach publicznych

Forma realizacji

Zajęcia w formule online będą realizowane oddzielnie dla każdej grupy:

  • 12-13.01.2021 – Grupa III (20 osób)
  • 14-15.01.2021 – Grupa IV (21 osób)

Zajęcia, zgodnie z założeniami, powinny zostać zrealizowane w formie stacjonarnej w siedzibie KSAP, jednak w obecnej sytuacji epidemiologicznej została podjęta decyzja o organizacji sesji w trybie online.

Zajęcia będą odbywać się w godzinach: 9:00 – 16:15, w środowisku MS TEAMS.