Warsztat budowania zespołu w Akademii Zarządzania

Głównym celem warsztatu jest nabycie umiejętności budowania zespołu i relacji wspierających pracę w grupie.

Warsztat trwa dwa dni i jest podzielony na dwie 20 osobowe grupy.

23.05 – Grupa I

24.05 – Grupa II

Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00 – 16:00 w siedzibie KSAP.

Tematyka warsztatu:

  • Rola i zadania lidera, menedżera oraz członków zespołu w organizacji.
  • Etapy rozwoju zespołu
  • Prezentacja narzędzi służących badaniu profilu motywacyjnego członków zespołu
  • Zasady pracy zespołowej, procesy i interakcje w zespole, identyfikacja i przedzielanie ról członkom zespołu

Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej.