Zarządzanie projektem - dodatkowa sesja krajowa w Akademii Zarządzania

Akademia Zarządzania

W dniach 22-25 lutego 2022 r., w ramach projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej, realizowana jest dodatkowa sesja dla grup 5 i 6, z zakresu zarządzania projektami. Jest to pierwsza z dwóch sesji poświęconych temu tematowi.

Dlaczego zarządzanie projektami?

Praktyka zarządzania pokazała, że tradycyjne struktury organizacyjne ukierunkowane na działalność operacyjną nie są w stanie sprawnie i efektywnie realizować zadań, które charakteryzują się jednoczesną innowacyjnością i dużą złożonością. Rodzi się zatem pytanie: w jaki sposób efektywnie realizować przedsięwzięcia, interwencje publiczne nastawione na dokonanie zmiany przy określonych, zazwyczaj niewystarczających zasobach ludzkich, technicznych, finansowych i w ograniczonym czasie.

Tematyka sesji:

* kluczowe aspekty praktycznego zarządzania projektami

* najważniejsze pojęcia i terminy związane z zarządzaniem projektami

* wybrane techniki i narzędzia wykorzystywane na różnych etapach cyklu życia projektu

* zasady profesjonalnego planowania, realizowania, monitoringu i zamykania projektu

* cele i zasady tworzenia oraz zarządzania portfelami i programami projektów.

Rezultaty

Po zakończeniu sesji uczestnicy będą potrafili:

  • ocenić czy w danym przypadku istnieje konieczność powołania projektu do realizacji danego przedsięwzięcia,
  • tworzyć mapy interesariuszy oraz potencjalnych ryzyk,
  • opracować uzasadnienie biznesowe dla projektu,
  • zaplanować realizację projektu,
  • monitorować postępy realizacji projektu oraz przygotować etap zamknięcia i ewaluacji projektu.

Forma realizacji 

Zajęcia będą realizowane w formie zdalnej, oddzielnie dla każdej grupy: 

  • 22-23 lutego 2022  – Grupa V (19 osób)
  • 24-25 lutego 2022  – Grupa VI (20 osób)

Rekrutacja

Uwaga! 25 lutego kończymy rekrutację do grupy 7. Szczegóły będą dostępne na stronie projektu. Serdecznie zapraszamy!