Zarządzanie zmianą - Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej w KSAP

W dniach  19-22.10.2021 r. odbędą się dwie krajowe sesje w ramach projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej, poświęcone tematowi “Zarządzanie zmianą w jednostkach administracji publicznej”. Tym razem będziemy gościć w KSAP uczestników z grupy V oraz VI.

Tematyka sesji

Program sesji obejmuje następujące zagadnienia:

  • Rola lidera w procesie zmian,
  • Zarządzanie komunikacją w procesie zmiany,
  • Opór wobec zmian i sposoby radzenia sobie z nimi.

W trakcie zajęć uczestnicy będą starali się znaleźć wraz z trenerem odpowiedzi na pytania: Jak być liderem w zmianie? Jak wprowadzać zmianę tj. jakie są etapy jej wprowadzania? Jak radzić sobie z oporem różnych grup interesariuszy? W jakiś sposób kreować agentów zmian? Jak identyfikować trudności i sobie z nimi radzić?

Forma realizacji

Zajęcia będą realizowane oddzielnie dla każdej grupy:

  • 19-20.10.2021 r.  – Grupa V (19 osób)
  • 21-22.10.2021 r.  – Grupa VI (20 osób)

Zajęcia, zgodnie z założeniami, będą realizowane w formie stacjonarnej w siedzibie KSAP, w godzinach 9:00- 17:00.