Rusza kolejna edycja projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej

Sesją wprowadzającą online w dniu 26 maja  br. rozpoczynają się zajęcia dla grup V, a następnie  w dniu 27 maja br. uczestnicy  projektu wezmą udział w pre-sesji Development Center (DC), również w trybie zdalnym.

Wprowadzenie do projektu

Podczas inauguracji programu kształcenia w dniu 26 maja  br., uczestnicy grupy V  (19  osób), poznają zakres programu kształcenia Akademii Zarządzania oraz metody uczenia się i planowania rozwoju zawodowego.

Pre-sesja Development Center

W  dniu 27 maja br.  uczestnicy V grupy  wezmą udział w pre-sesji Development Center, czyli wielowymiarowym procesie wartościowania kompetencji, który służy rozwojowi uczestników projektu oraz badaniu ich potrzeb szkoleniowych.

W trakcie pre-sesji DC uczestnicy biorą udział w różnego rodzaju aktywnościach (symulacjach, ćwiczeniach, zadaniach indywidualnych), zbliżonych do typowych sytuacji, jakie mogą wydarzyć się w miejscu pracy, w danej roli. Podczas ćwiczeń obserwowani są przez asesorów, którzy w obserwacji zachowania uczestnika poszukują dowodów na kompetencję w danym obszarze lub potrzebę jej rozwoju. Rezultatem sesji jest jak najpełniejszy, rzetelny obraz kompetencji osoby, związany z pełnieniem danej roli zawodowej oraz precyzyjna, rozwojowa informacja zwrotna i plan rozwoju.

 

Każdy z uczestników po odbyciu pre-sesji DC otrzyma w trakcie  jednogodzinnej sesji/spotkania z trenerem, indywidualną informację zwrotną na temat możliwości rozwoju swoich kompetencji.

Forma realizacji    

Zajęcia, zgodnie z założeniami, powinny zostać zrealizowane w formie stacjonarnej w siedzibie KSAP, jednak w obecnej sytuacji epidemicznej została podjęta decyzja o organizacji sesji w trybie zdalnym.  

Zajęcia w dniu 26 i 27 maja br.  będą odbywać się w godzinach: 9:00 – 17:00, w środowisku MS TEAMS. 

Sesje coachingowe informacji zwrotnej będą organizowane również w trybie zdalnym po dwóch tygodniach od zakończenia pre-sesji DC.