AKADEMIA ZARZĄDZANIA

Grupa VII:

Aktywność Data
Wprowadzenie do Development Center
12 maja 2022
Development Center (Pre-sesja)
13 maja 2022
Warsztat budowania zespołu
02-03 czerwca 2022
I sesja wyjazdowa (HAUS)
12-16 września 2022
Dwudniowy zjazd szkoleniowy w Warszawie (KSAP)
04-05 października 2022
Dwudniowy zjazd szkoleniowy w Warszawie (KSAP)
25-26 października 2022
Dwudniowy zjazd szkoleniowy w Warszawie (KSAP)
15-16 listopada 2022
Dwudniowy zjazd szkoleniowy w Warszawie (KSAP)
13-14 grudnia 2022
Dwudniowy zjazd szkoleniowy w Warszawie (KSAP)
10-11 stycznia 2023
II sesja wyjazdowa (UPS)
27 luty - 3 marca 2023
Development Center (Post-sesja)
10 marca 2023
Warsztaty peer learning
31 marca 2023
Zarządzanie projektami, 4 dni x 6 godz. - zajęcia online
29-30 listopada 2022 oraz 01-02 grudnia 2022
Zarządzanie pracą zdalną zespołu, 1 dzień x 8 godz. - zajęcia online
23 września 2022

Zajęcia odbywają się w przedziale czasowym: 9:00 – 17:00.