AKADEMIA ZARZĄDZANIA

Grupa docelowa

Projekt obejmie wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu będą przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. zastępcy dyrektorów departamentów/wydziałów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu. Istotnym kryterium jest doświadczenie zawodowe i zarządcze.

Projekt obejmie wsparciem 140 osób.

Uczestnicy projektu powinni wykazywać się:

  • otwartością na nowe kompetencje,
  • chęcią rozwoju obszarów deficytowych,
  • zdolnością do budowania koalicji wokół swoich pomysłów,
  • twórczym/niestandardowym podejściem do rozwiązywania problemów,
  • umiejętnością uczenia się, w tym z wykorzystaniem doświadczeń innych uczestników.

Więcej: Kryteria udziału