AKADEMIA ZARZĄDZANIA

Rekrutacja

Projekt Akademia Zarzadzania w Administracji Publicznej przewiduje przeszkolenie 120 menedżerów administracji publicznej w programie kształcenia obejmującym 160 godzin dydaktycznych.

Rekrutacja do projektu nastąpi w III turach:

I tura (Grupa I i Grupa II) – 4.02 – 8.03.2019

II tura (Grupa III i Grupa IV) – jesień 2019

III tura (Grupa V i Grupa VI) – jesień 2020

W każdej turze zostanie zrekrutowanych łącznie 40 osób.

Więcej informacji o programie znajduje się w zakładkach: