AKADEMIA ZARZĄDZANIA

Grupa VI:

Aktywność Data
Wprowadzenie do Development Center
07 września 2021
Development Center (Pre-sesja)
08 września 2021
Warsztat budowania zespołu
9-10 września 2021
I sesja wyjazdowa (HAUS)
27 września 2021 - 01 października 2021
Dwudniowy zjazd szkoleniowy w Warszawie (KSAP)
21-22 października 2021
Dwudniowy zjazd szkoleniowy w Warszawie (KSAP)
18-19 listopada 2021
Dwudniowy zjazd szkoleniowy w Warszawie (KSAP)
9-10 grudnia 2021
Dwudniowy zjazd szkoleniowy w Warszawie (KSAP)
13-14 stycznia 2022
Dwudniowy zjazd szkoleniowy w Warszawie (KSAP)
17-18 lutego 2022
II sesja wyjazdowa (NUPS)
21-25 marca 2022
Development Center (Post-sesja)
6 kwietnia 2022
Warsztaty peer learning
28 kwietnia 2022
Dodatkowa sesja szkoleniowa - Zarządzanie projektami - online
24-25 lutego 2022 oraz 8-9 marca 2022
Dodatkowa sesja szkoleniowa - Zarządzanie pracą zdalną zespołu - online
15 czerwca 2022

Zajęcia odbywają się w przedziale czasowym: 9:00 – 17:00.