AKADEMIA ZARZĄDZANIA

Grupa II:

Aktywność Data
Development Center (Pre-sesja)
8 maja 2019
Warsztat budowania zespołu
24 maja 2019
I sesja wyjazdowa (HAUS)
10-14 czerwca 2019
Dwudniowy zjazd szkoleniowy w Warszawie (KSAP)
12-13 września 2019
Dwudniowy zjazd szkoleniowy w Warszawie (KSAP)
10-11 października 2019
Dwudniowy zjazd szkoleniowy w Warszawie (KSAP)
24-25 października 2019
Dwudniowy zjazd szkoleniowy w Warszawie (KSAP)
21-22 listopada 2019
Dwudniowy zjazd szkoleniowy w Warszawie (KSAP)
19-20 grudnia 2019
II sesja wyjazdowa (NUPS)
03-07 lutego 2020
Development Center (Post-sesja)
21 lutego 2020
Warsztaty peer learning
11 marca 2020
Dodatkowa sesja szkoleniowa - Zarządzanie projektami - online
13-14 września 2022 oraz 27-28 września 2022
Dodatkowa sesja szkoleniowa - Zarządzanie pracą zdalną zespołu - online
12 października 2022

Zajęcia odbywają się w przedziale czasowym: 9:00 – 17:00.