AKADEMIA ZARZĄDZANIA

Terminarz rekrutacji do Grupy VI (22 osoby)

DZIAŁANIE DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA
OCENA FORMALNA
Ocena zgłoszeń
15 - 16.07.2021
Wezwanie do uzupełnienia braków w zgłoszeniach
08 - 16.07.2021
Ostateczna ocena formalna
19.07.2021
Weryfikacja językowa
05 - 19.07.2021
OCENA MERYTORYCZNA
Ocena merytoryczna przez Komisję Rekrutacyjną
13 - 23.07.2021
Ogłoszenie wyników
30.07.2021
Podpisywanie umów z uczestnikami
02.08 - 20.08.2021