AKADEMIA ZARZĄDZANIA

Terminarz rekrutacji do Grupy VII (20 osób)

DZIAŁANIE DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA
OCENA FORMALNA
Ocena zgłoszeń
28.02 - 04.03.2022
Wezwanie do uzupełnienia braków w zgłoszeniach
07 - 11.03.2022
Ostateczna ocena formalna
14 - 18.03.2022
Weryfikacja językowa
07.03 - 11.04.2022
OCENA MERYTORYCZNA
Ocena merytoryczna przez Komisję Rekrutacyjną
28.03 - 11.04.2022
Ogłoszenie wyników
13.04.2022
Podpisywanie umów z uczestnikami
13 - 29.04.2022