AKADEMIA ZARZĄDZANIA

Terminarz rekrutacji do grup: Grupa III i Grupa IV (łącznie 40 osób)

DZIAŁANIE DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA
OCENA FORMALNA
Ocena zgłoszeń
06 - 31.12.2019
Wezwanie do uzupełnienia braków w zgłoszeniach
02 - 10.01.2020
Ostateczna ocena formalna
13 - 24.01.2020
Weryfikacja językowa
07 - 28.01.2020
OCENA MERYTORYCZNA
Ocena merytoryczna przez Komisję Rekrutacyjną
30.01 - 25.02.2020
Ogłoszenie wyników
28.02.2020
Podpisywanie umów z uczestnikami
do 30.06.2020