AKADEMIA ZARZĄDZANIA

AKADEMIA ZARZĄDZANIA

Terminarz rekrutacji do dwóch pierwszych grup: Grupa I i Grupa II (łącznie 40 osób)

DZIAŁANIE DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA
OCENA FORMALNA
Ocena zgłoszeń
11 - 15.03.2019
Wezwanie do uzupełnienia braków w zgłoszeniach
15 - 20.03.2019
Ostateczna ocena formalna
21 - 22.03.2019
Weryfikacja językowa
11 - 22.03.2019
OCENA MERYTORYCZNA
Ocena merytoryczna przez Komisję Rekrutacyjną
25.03 - 03.04.2019
Ogłoszenie wyników
09.04.2019
Podpisywanie umów z uczestnikami
09 - 24.04.2019
Close Menu