AKADEMIA ZARZĄDZANIA

Terminarz rekrutacji do Grupy VI (22 osoby)

DZIAŁANIE DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA
OCENA FORMALNA
Ocena zgłoszeń
05 - 09.07.2021
Wezwanie do uzupełnienia braków w zgłoszeniach
08 - 13.07.2021
Ostateczna ocena formalna
14 - 15.07.2021
Weryfikacja językowa
05 - 09.07.2021
OCENA MERYTORYCZNA
Ocena merytoryczna przez Komisję Rekrutacyjną
13 - 20.07.2021
Ogłoszenie wyników
23.07.2021
Podpisywanie umów z uczestnikami
26.07 - 20.08.2021