AKADEMIA ZARZĄDZANIA

AKADEMIA ZARZĄDZANIA

Formularz zgłoszeniowy

Rekrutacja uczestników Grupy I i Grupy II prowadzona jest w terminie od 4 lutego 2019 r. do 8 marca 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami udziału w projekcie i wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Wzór formularza do pobrania:

Instrukcja wysłania zgłoszenia

 •           Załóż konto
 •          Potwierdź aktywację konta na swojej skrzynce e-mail.
 • Przejdź do formularza zgłoszeniowego:

I etap: Zgody i oświadczenia.

Wypełnij zgody i oświadczenia dotyczące danych osobowych, niezbędne w projekcie.

II etap:  Ankieta profilu motywacyjnego.

Wypełnij ankietę profilu motywacyjnego klikając w podany link. Aktywny link przekieruje Cię na nową stronę gdzie znajduje się gotowa do wypełnienia ankieta.

W ankiecie znajdziesz 32 pytania jednokrotnego wyboru, (przewidywany czas wypełnienia 30 min). Po wypełnieniu ankiety i kliknięciu przycisku wyślij ankieta przekieruje Cię z powrotem do formularza zgłoszeniowego w celu kontynuowania wypełniania formularza zgłoszeniowego.

III etap: Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Wypełnij wszystkie sekcje formularza

IV etap: Załącz wymagane załączniki.

Załącz i sprawdź czy dobrze załączyłeś wymagane załączniki.

 • Wyślij formularz zgłoszeniowy

(Warunkiem prawidłowego wysłania formularza jest przejście przez wszystkie etapy oraz załączenie wymaganych załączników

Wymagane załączniki:

 1. Curriculum Vitae w formacie Europass, wersja PL
 2. Kopia dyplomu poświadczająca wykształcenie magisterskie lub równorzędne
 3. List motywacyjny
 4. Potwierdzenie i zgoda kierownika/dyrektora generalnego instytucji na udział w projekcie Akademii Zarządzania   (pobierz załącznik)
 5. Certyfikat językowy (lub weryfikacja poziomu języka w KSAP)
 • Wyślij formularz w systemie on-line do 8 marca 2019 r.
 • Wydrukuj formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami.
 • Podpisz wydrukowany formularz.
 • Złóż do dnia 8 marca 2019 r. do godz. 16:00 w siedzibie KSAP lub wyślij pocztą (decyduje data stempla pocztowego) wydrukowany i podpisany formularz, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Adres do korespondencji:

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyńskiego
ul. Wawelska 56
00-922 Warszawa
z dopiskiem: Akademia Zarządzania

Close Menu