AKADEMIA ZARZĄDZANIA

Formularz zgłoszeniowy

Rekrutacja uczestników do Grupy III i Grupy IV została już zamknięta. Serdecznie zapraszamy do następnej tury rekrutacji. Szczegółowe informacje na ten temat będą zamieszczone w sekcji Aktualności.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami udziału w projekcie.

Wzór formularza do pobrania:

Instrukcja wysłania zgłoszenia

 • Załóż konto
 • Potwierdź aktywację konta na swojej skrzynce e-mail.
 • Przejdź do formularza zgłoszeniowego:

I etap: Zgody i oświadczenia.

Wypełnij zgody i oświadczenia dotyczące danych osobowych, niezbędne w projekcie.

II etap: Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Wypełnij wszystkie sekcje formularza

W formularzu znajduje się ankieta diagnostyczna. Wypełnij ją klikając w podany link. Aktywny link przekieruje Cię na nową stronę. W ankiecie znajdziesz 32 pytania jednokrotnego wyboru, (przewidywany czas wypełnienia 30 min). Po wypełnieniu ankiety i kliknięciu przycisku wyślij ankieta przekieruje Cię z powrotem do formularza zgłoszeniowego w celu kontynuowania wypełniania formularza zgłoszeniowego.

III etap: Załącz wymagane załączniki.

Załącz i sprawdź czy dobrze załączyłeś wymagane załączniki.

 • Wyślij formularz zgłoszeniowy

(Warunkiem prawidłowego wysłania formularza jest przejście przez wszystkie etapy oraz załączenie wymaganych załączników

Wymagane załączniki:

 1. Curriculum Vitae w formacie Europass bez zdjęcia, wersja PL
 2. Kopia dyplomu poświadczająca wykształcenie magisterskie lub równorzędne
 3. Potwierdzenie i zgoda kierownika/dyrektora generalnego instytucji na udział w projekcie Akademii Zarządzania   (pobierz załącznik)
 4. Certyfikat językowy (lub weryfikacja poziomu języka w KSAP)
 • Wyślij formularz w systemie on-line do 6 grudnia 2019 r.
 • Wydrukuj formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami.
 • Podpisz wydrukowany formularz.
 • Złóż do dnia 12 grudnia 2019 r. do godz. 16:00 w siedzibie KSAP lub wyślij pocztą (decyduje data stempla pocztowego) wydrukowany i podpisany formularz, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Adres do korespondencji:

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyńskiego
ul. Wawelska 56
00-922 Warszawa
z dopiskiem: Akademia Zarządzania