AKADEMIA ZARZĄDZANIA

Formularz zgłoszeniowy

Rekrutacja uczestników do Grupy VII trwa od dnia 20 stycznia 2022 r. do 25 lutego 2022 r., do godz. 23:59. Dodatkowe informacje na ten temat zostaną zamieszczone w sekcji Aktualności.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami udziału w projekcie.

Wzór formularza do pobrania:

Instrukcja wysłania zgłoszenia

 • Załóż konto
 • Potwierdź aktywację konta na swojej skrzynce e-mail.
 • Przejdź do formularza zgłoszeniowego:

I etap: Zgody i oświadczenia.

Wypełnij zgody i oświadczenia dotyczące danych osobowych, niezbędne w projekcie.

II etap: Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Wypełnij wszystkie sekcje formularza

W formularzu znajduje się ankieta diagnostyczna. Wypełnij ją klikając w podany link. Aktywny link przekieruje Cię na nową stronę. W ankiecie znajdziesz 32 pytania jednokrotnego wyboru, (przewidywany czas wypełnienia 30 min). Po wypełnieniu ankiety i kliknięciu przycisku wyślij ankieta przekieruje Cię z powrotem do formularza zgłoszeniowego w celu kontynuowania wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Wskazowka!

Zachęcamy do wcześniejszego przygotowania tekstu do wypełniania części D – Uzasadnienie zgłoszenia,  w formularzu (w tym pytania: Uzasadnienie adekwatności swoich potrzeb do udziału w projekcie, Motywacja do służby publicznej, Potencjał liderski) i następnie wypełnienie całego formularza wraz z ankietą za jednym razem.

III etap: Załącz wymagane załączniki.

 • Załącz i sprawdź czy dobrze załączyłeś wymagane załączniki
 • Wyślij formularz zgłoszeniowy

(Warunkiem prawidłowego wysłania formularza jest przejście przez wszystkie etapy oraz załączenie wymaganych załączników.)

Wymagane załączniki:

 1. Curriculum Vitae w formacie Europass bez zdjęcia, wersja PL
 2. Kopia dyplomu poświadczająca wykształcenie magisterskie lub równorzędne
 3. Potwierdzenie i zgoda kierownika/dyrektora generalnego instytucji na udział w projekcie Akademii Zarządzania   (pobierz załącznik)
 4. Kopia certyfikatu językowego (lub weryfikacja poziomu języka w KSAP)
 • Wyślij formularz wraz z załącznikami w systemie on-line do 25 lutego 2022 r.
 • Formularz wraz załącznikami zostanie przesłany przez system również na podany przez Ciebie w formularzu adres mailowy.
 • Podpisz elektronicznie formularz otrzymany przez Ciebie na podany w formularzu adres mailowy (podpis kwalifikowany).
 • Prześlij podpisany formularz do dnia 25 lutego 2022 r. do godz. 23:59, na adres akademiazarzadzania@ksap.gov.pl.

Adres do korespondencji:

email: akademiazarzadzania@ksap.gov.pl

tytuł emaila: ZGŁOSZENIE AZ – imię i nazwisko