AKADEMIA ZARZĄDZANIA

Program kształcenia

Akademia Zarządzania to kompleksowy program doskonalenia kluczowych kompetencji początkujących menedżerów instytucji publicznych, dający praktyczne wsparcie merytoryczne, związane z objęciem nowych ról i stanowisk. Program łączy diagnozę umiejętności menedżera (Development Center), warsztaty, zajęcia prowadzone metodami angażującymi uczestników oraz indywidualne sesje informacji zwrotnej. Program przewiduje dwa 5-dniowe szkolenia zagraniczne (Węgry i Finlandia) oraz pięć 2-dniowych sesji szkoleniowych w KSAP. Wprowadzeniem do programu rozwojowego  jest jednodniowy warsztat budowania zespołów.

Program kształcenia, w wymiarze około 160 godz., obejmuje rozwój kompetencji w zakresie m.in:

  • integralnego zarządzanie sobą,
  • zarządzania zespołami,
  • komunikacji z pracownikami i klientem zewnętrznym,
  • motywowania i inspirowania pracowników,
  • przywództwa

oraz podnoszenia poziomu wiedzy w zakresie:

  • zarządzania projektami,
  • etyki,
  • antykorupcji.

Finalnym  elementem programu kształcenia będzie sesja podsumowująca, zorganizowana w formacie warsztatu wymiany wiedzy i doświadczeń (peer learning sesja). W trakcie sesji uczestnicy  wymienią się doświadczeniami z realizacji projektu i nabytymi kompetencjami oraz umiejętnościami.