AKADEMIA ZARZĄDZANIA

Development Center (DC)

Wprowadzenie do DC

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z modelem kompetencji liderskich stosowanym w projekcie oraz przekazanie uczestnikom wiedzy na temat metod rozwoju kompetencji stosowanych w ramach projektu i dobrych praktyk korzystania z ww. metod.

Pre-sesja

Każdy uczestnik na początku szkolenia zostanie poddany badaniu Development Center w formie wstępnej walidacji kompetencji, w celu szczegółowego określenia wyjściowego poziomu kompetencji. Wyniki pre-sesji DC będą omawiane w ramach indywidualnej sesji coachingowej informacji zwrotnej – w czasie warsztatu wprowadzającego dla osób spoza Warszawy, dla osób z Warszawy w KSAP wg ustalonego terminarza.

Post-sesja

Każdy uczestnik w końcowym etapie szkolenia zostanie poddany badaniu Development Center w formie końcowej walidacji kompetencji, w celu szczegółowego określenia wzrostu  poziomu kompetencji.

Wyniki post sesji DC będą omawiane w ramach indywidualnej sesji coachingowej informacji zwrotnej – w czasie sesji peer-learningowej dla osób spoza Warszawy, dla osób z Warszawy w KSAP wg ustalonego terminarza.

Indywidualna sesja informacji zwrotnej

Podczas indywidualnej sesji coachingowej informacji zwrotnej każdy uczestnik otrzyma informację na temat poziomu swoich kompetencji rozwijanych w ramach projektu, na początku i na zakończeniu procesu kształcenia. Planowane są po 2 godziny indywidualnej sesji coachingowej dla każdego uczestnika projektu (1 godzina po pre-sesji oraz 1 godzina po post-sesji).