Akademia Zarządzania – administracja fińska online

W dniach 13-17.09.2021 r. grupa V uczestników projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej, bierze udział w tygodniowych zajęciach szkoleniowych online, realizowanych przez Finnish Institute of Public Management Ltd w Helsinkach (HAUS).

Cel zajęć

Celem sesji szkoleniowej online, realizowanej przez partnerską instytucję jest zapoznanie się z:

  • innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie zarządzania w administracji fińskiej,
  • wypracowanymi przez partnera autorskimi formami i metodami kształcenia,
  • umożliwienie uczestnikom wykorzystania zasobów eksperckich i naukowych HAUS.

Tematyka zajęć

  • komunikacja,
  • integralne zarządzanie sobą i zarządzanie inteligencją emocjonalną, zarządzanie zespołem,
  • planowanie, monitorowanie, priorytetyzacja zadań, delegowanie zadań i egzekwowanie efektów, zarządzanie projektami.

Forma realizacji

Zajęcia realizowane będą w trybie online, w godz. 8:45- 16:30.

Zgodnie z planem zajęcia powinny zostać zrealizowane w formie wyjazdowej (sesja w Helsinkach), jednak w aktualnej sytuacji epidemicznej została podjęta decyzja o organizacji sesji w trybie online – z domu bądź miejsca pracy.

Przed wakacjami ta sama forma szkolenia przypadła w udziale grupie IV, która pomimo formy zdalnej szkolenia uznała w 100%, że udało jej się podnieść swoje kompetencje zawodowe. Największą popularnością cieszyły się fińskie “success stories”, zarządzanie zmianą, emocjami i zespołem. Około 70% uczestników oceniło, że znacznie rozwinęło swoją wiedzę w zakresie umiejętności społecznych.