Akademia Zarządzania – fińskie doświadczenia online

W dniach 12-16.10.2020 r . oraz  19-23.10.2020 r. dwie grupy uczestników projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej, będą brały udział w tygodniowych zajęciach szkoleniowych online, realizowanych przez Finnish Institute of Public Management Ltd w Helsinkach (HAUS).

Cel zajęć

Celem sesji szkoleniowej online, realizowanej przez partnerską instytucję jest zapoznanie się z:

  • innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie zarządzania w administracji fińskiej,
  • wypracowanymi przez partnera autorskimi formami i metodami kształcenia,
  • umożliwienie uczestnikom wykorzystania zasobów eksperckich i naukowych HAUS.

Tematyka sesji fińskiej

W programie sesji:

  • komunikacja,
  • integralne zarządzanie sobą i zarządzanie inteligencją emocjonalną, zarządzanie zespołem,
  • planowanie, monitorowanie, priorytetyzacja zadań, delegowanie zadań i egzekwowanie efektów, zarządzanie projektami.

Uczestnicy

Uczestnikami zajęć są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej.

Forma realizacji

Zajęcia w  formule online będą realizowane oddzielnie dla każdej grupy:

  • 12-16.10.2020 r.  – Grupa III (20 osób)
  • 19-23.10.2020 r.  – Grupa IV (20 osób)

Zajęcia zgodnie z planem powinny zostać zrealizowane w formie wyjazdowej – sesja w Helsinkach, jednak w aktualnej sytuacji epidemiologicznej została podjęta decyzja o organizacji sesji w trybie online. W zależności od preferencji uczestników – część uczestników będzie uczestniczyła w sesji w siedzibie KSAP, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa sanitarnego, a część z domu bądź miejsca pracy.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach: 9:00 – 16:30.