AKADEMIA ZARZĄDZANIA

Akademia Zarządzania – I sesja wyjazdowa (Finlandia)

Wizyta szkoleniowa w Finlandii umożliwi uczestnikom bezpośrednie wykorzystanie zasobów  eksperckich i naukowych oraz zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie zarządzania w administracji fińskiej i wypracowanymi przez partnera specyficznymi formami i metodami kształcenia.

W programie szkolenia:

  • komunikacja,
  • integralne zarządzanie sobą i zarządzanie inteligencją emocjonalną, zarządzanie zespołem,
  • planowanie, monitorowanie, priorytetyzacja zadań, delegowanie zadań i egzekwowanie efektów, zarządzanie projektami.

Szkolenie trwa 5 dni dla każdej 20 osobowej grupy. Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00 – 16:00 (8 godzin dydaktycznych) w siedzibie Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS).

HAUS

Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS) posiada prawie 50-letnie doświadczenie w organizacji szkoleń dla kadry zarządzającej w administracji publicznej w Finlandii oraz dla przedstawicieli administracji innych państw UE. Link do strony HAUS 

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej

Celem projektu jest zwiększenie potencjału administracyjnego i współpracy administracji rządowej z agencjami wykonawczymi i partnerami zewnętrznymi na rzecz lepszej efektywności realizacji celów strategicznych poprzez poprawę jakości zarządzania, w tym wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej i zarządzania dostępnymi zasobami.

Projekt obejmuje wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. zastępcy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu.

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.