Akademia Zarządzania, post-sesja DC

W dniach 5-6 kwietnia 2022 r. zrealizowana została post – sesja Development Center (grupy V i VI), w ramach projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej.

Jak zmieniam się jako lider?

Jak się zmieniam? Co jest moją mocną stroną, a nad czym należy jeszcze popracować? Jak być bardziej efektywnym menedżerem, co mnie motywuje a co nie? Jak wykorzystać moje umiejętności i wiedzę  do skutecznego zarządzania zespołem? Na te i wiele innych pytań może odpowiedzieć sesja DC.

Post – sesja Development Center (DC)

Development Center to wielowymiarowy proces wartościowania kompetencji, który służy rozwojowi uczestników projektu oraz badaniu ich potrzeb szkoleniowych.

W projekcie uczestnicy biorą udział w pre-sesji DC (na początku projektu) oraz w post-sesji DC (na zakończenie projektu). Udział w sesji DC, trwającej 8 godz., jest formą treningu kompetencji. Uczestnicy realizują zadania, które pozwalają sprawdzić się w rozmaitych sytuacjach zarządczych oraz lepiej poznać różne obszary kompetencyjne, które będą rozwijać po zakończeniu udziału w projekcie. Zadania w czasie sesji DC (symulacje, ćwiczenia, zadania indywidualne) są zbliżone do typowych sytuacji, jakie mogą zdarzyć się w pracy, w danej roli. W czasie realizacji zadań uczestnicy są obserwowani przez specjalistów w zakresie oceny kompetencji (asesorów), którzy obserwując zachowania uczestników, poszukują dowodów na kompetencję w danym obszarze lub potrzebę jej rozwoju. Robią to po to, aby móc jak najprecyzyjniej wskazać uczestnikowi DC obszary, w których jego kompetencje wzrosły lub w dalszym ciągu wymagają rozwoju. Po zakończeniu oceny asesorzy przygotowują dla każdego uczestnika indywidualny raport, który omawiany jest przez jednego z asesorów na indywidualnym spotkaniu z uczestnikiem.

Indywidualna sesja informacji zwrotnej

Po zakończeniu post-sesji DC, podczas indywidualnej sesji coachingowej informacji zwrotnej każdy uczestnik otrzyma informację na temat poziomu swoich kompetencji rozwijanych w ramach projektu wraz z nakreśleniem możliwych obszarów do dalszego rozwoju.

Forma realizacji 

Zajęcia zrealizowane zostały stacjonarnie w siedzibie KSAP, oddzielnie dla każdej grupy: 

  • 05.04.2021 r.  – Grupa V (19 osób) 
  • 06.04.2021 r.  – Grupa VI (20 osób)   

 Zajęcia odbywały się w godzinach: 9:00 – 17:00.