Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej w Kazimierzu Dolnym

W dniach 6-7 października 2021 r. realizowana jest dodatkowa sesja szkoleniowa dla grup 3 i 4, w ramach projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej.

Program

Uczestnicy z gr. 3 i 4, z uwagi obostrzenia sanitarne związane z epidemia COVID 19 nie mogli wziąć udziału w mobilności ponadnarodowej (Finlandia i Węgry). Ponieważ nadal obaj partnerzy ponadnarodowi nie przyjmują grup szkoleniowych spoza własnych krajów zorganizowano dla uczestników ww. grup dodatkową wyjazdową sesję szkoleniową. Na program sesji składają się dwa tematy: Wystąpienia publiczne oraz Strategia i techniki negocjacji.

W ramach obszaru: Wystąpienia publiczne, uczestnicy zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

  • storytelling – tworzenie historii dających się wykorzystać w pracy zawodowej (koło podróży bohatera),
  • zarządzanie audytorium – język lidera w trakcie prezentacji, spotkań oraz wystąpień publicznych – kontakt wzrokowy, postawa, gesty,
  • synchronizacja kompetencji werbalnych i niewerbalnych – prezentacje uczestników.

W ramach tematu: Strategia i techniki negocjacji szkolenie będzie koncentrować się na zagadnieniach:

  • procesach, technikach, zasadach i etapach negocjacji,
  • analizie typowych sytuacji negocjacyjnych,
  • strategiach negocjacji,
  • taktykach negocjacyjnych (skuteczna negocjacja).

Sesja trwa dwa dni szkoleniowe, 6-7.10.2021 r. i realizowana jest w Kazimierzu Dolnym.