Akademia Zarządzania – węgierskie doświadczenia

W marcu br.  (01-02 i 10-12.03.2021 r. oraz 08-09. i 24-26.03.2021 r.), dwie grupy uczestników projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej, będą brały udział w tygodniowych zdalnych zajęciach  szkoleniowych, realizowanych przez National University of Public Service w Budapeszcie (NUPS).

Cel zajęć

Celem sesji szkoleniowej online, realizowanej przez partnerską instytucję, jest zapoznanie się z:

  • doświadczeniami w zarządzaniu w administracji węgierskiej,
  • wypracowanymi przez partnera autorskimi formami i metodami kształcenia,
  • umożliwienie uczestnikom wykorzystania zasobów eksperckich i naukowych NUPS

oraz:

  • rozwój umiejętności menedżerskich,

Tematyka sesji węgierskiej

W programie sesji:

  • zarządzanie danymi, nowymi technologiami komunikacyjnymi, cyberbezpieczeństwe,
  • trening przywództwa adaptacyjnego. 

Uczestnicy

Uczestnikami zajęć są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej.

Forma realizacji

Zajęcia w  formule online będą realizowane oddzielnie dla każdej grupy:

  • 01-02.03. i 10-12.03.2021 r.  – Grupa III (20 osób)
  • 08-09.03. i 24-26.03.2021 r.– Grupa IV (21 osób)

Zajęcia, zgodnie z planem, powinny zostać zrealizowane w formie wyjazdowej – sesja w Budapeszcie, jednak w aktualnej sytuacji epidemiologicznej została podjęta decyzja o organizacji sesji w trybie online.