Akademia Zarządzania – zarządzanie z perspektywy administracji publicznej w Finlandii

W dniach 12-16.09.2022 r., grupa VII projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej, bierze udział w tygodniowych zajęciach szkoleniowych realizowanych we współpracy z Finnish Institute of Public Management Ltd w Helsinkach (HAUS).

Cel zajęć

Celem sesji szkoleniowej realizowanej przez partnerską instytucję jest zapoznanie uczestników z:

 • innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie zarządzania w administracji fińskiej,
 • wypracowanymi przez partnera autorskimi formami i metodami kształcenia,
 • umożliwienie uczestnikom wykorzystania zasobów eksperckich i naukowych HAUS.

Podczas szkolenia uczestnicy rozwijają szeroki wachlarz kompetencji składające się na model kompetencji menedżerskich  ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności zarządzania sobą i zespołem.  Podnoszenie kompetencji kadry średniego szczebla zarządzania jest kluczowym czynnikiem  w budowaniu potencjału i sprawności działania administracji publicznej. Doświadczenia fińskie inspirują do budowania administracji opartej na zaufaniu i wysokiej efektywności pracy.

Tematyka sesji fińskiej

W programie sesji:

 • komunikacja,
 • integralne zarządzanie sobą i swoją inteligencją emocjonalną,
 • poziomy świadomości,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • zarządzanie zespołem,
 • motywowanie i docenianie członków zespołu,
 • planowanie, monitorowanie, priorytetyzacja zadań,
 • delegowanie zadań i egzekwowanie efektów,
 • leadership
 • zarządzanie projektami. 

Uczestnicy

Uczestnikami zajęć są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej, grupa VII w projekcie.

Forma realizacji

Zajęcia wyjazdowe będą realizowane w siedzibie HAUS, w dniach 12-16.09.2022 r., w Helsinkach – Grupa VII (18 osób).

HAUS

Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS) posiada 50-letnie doświadczenie w organizacji szkoleń dla kadry zarządzającej w administracji publicznej w Finlandii oraz dla przedstawicieli administracji innych państw UE.  Więcej nt. funkcjonowania Instytutu: https://haus.fi/en/introduction/

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.