Jak budować zespół?

W dniach  29.09.-02.10.2020 r.  w KSAP odbędzie  się kolejna sesja w ramach projektu – Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej. Tym razem grupy 3 i 4 spotkają się na sesji – Warsztat budowania zespołu.

Cel zajęć

Głównym celem warsztatu jest rozwój umiejętności budowania zespołu i relacji wspierających pracę w grupie.

Uczestnicy

Uczestnikami zajęć są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej.

Tematyka warsztatu

  • Rola i zadania lidera, menedżera oraz członków zespołu w organizacji
  • Etapy rozwoju zespołu
  • Prezentacja narzędzi służących badaniu profilu motywacyjnego członków zespołu
  • Zasady pracy zespołowej, procesy i interakcje w zespole, identyfikacja i przydzielanie ról członkom zespołu

Forma realizacji

Warsztat w nowej formule będzie realizowany w ciągu dwóch dni, oddzielnie dla każdej grupy:

  • 29-30.09.2020  – Grupa III (20 osób)
  • 01-02.10.2020  – Grupa IV (20 osób)

Zajęcia odbywają się stacjonarnie w KSAP, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa sanitarnego.