Rusza kolejna edycja projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej

W dniu 12 maja planowana jest inauguracja zajęć oraz Wprowadzenie do DC, a następnie w dniach: 13 maja br. uczestnicy projektu wezmą udział w Pre-sesji Development Center (DC), a 2-3 czerwca br. odbędzie się dwudniowa sesja – Warsztat budowania zespołu. 

Wprowadzenie do projektu 

Podczas inauguracji programu kształcenia w dniu 12 maja br., uczestnicy grupy VII poznają zakres programu kształcenia Akademii Zarządzania oraz metody uczenia się i planowania rozwoju zawodowego. 

Pre-sesja Development Center 

W dniu 13 maja br.  uczestnicy VII grupy wezmą udział w pre-sesji Development Center, czyli wielowymiarowym procesie wartościowania kompetencji, który służy rozwojowi uczestników projektu oraz badaniu ich potrzeb szkoleniowych. 

W trakcie pre-sesji DC uczestnicy biorą udział w różnego rodzaju aktywnościach (symulacjach, ćwiczeniach, zadaniach indywidualnych), zbliżonych do typowych sytuacji, jakie mogą wydarzyć się w miejscu pracy, w danej roli. Podczas ćwiczeń obserwowani są przez asesorów, którzy w obserwacji zachowania uczestnika poszukują dowodów na kompetencję w danym obszarze lub potrzebę jej rozwoju. Rezultatem sesji jest jak najpełniejszy, rzetelny obraz kompetencji osoby, związany z pełnieniem danej roli zawodowej oraz precyzyjna, rozwojowa informacja zwrotna i plan rozwoju. 

Każdy z uczestników po odbyciu pre-sesji DC otrzyma w trakcie  jednogodzinnej sesji/spotkania z trenerem, indywidualną informację zwrotną na temat możliwości rozwoju swoich kompetencji. 

Cel zajęć 

Główne cele sesji to: 

 • zapoznanie uczestników z programem Akademii Zarządzania i szczegółowa diagnoza ich potrzeb oraz oczekiwań wobec projektu 
 • zapoznanie uczestników z modelem kompetencji liderskich stosowanym w projekcie 
 • zapoznanie się uczestników z grupą oraz kadrą projektu 
 • przekazanie uczestnikom wiedzy na temat metod rozwoju kompetencji stosowanych w ramach projektu oraz dobrych praktyk korzystania z tych metod 
 • jak najpełniejszy, rzetelny obraz kompetencji osoby, związany z pełnieniem danej roli zawodowej oraz precyzyjna, rozwojowa informacja zwrotna i plan rozwoju. 

Tematyka warsztatu: 

 • rola i zadania lidera, 
 • trening kompetencji pozwalający sprawdzić się w różnych sytuacjach zarządczych oraz lepiej poznać wszystkie obszary kompetencyjne, które Uczestnicy będą rozwijać w ramach projektu. 

Forma realizacji 

Sesja będzie realizowana w ciągu dwóch dni : 

 • 12.-13.05.2022 r. – Grupa VII (20 osób) 

Zajęcia odbywają się stacjonarnie w KSAP, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa sanitarnego. 

Jak budować zespół? 

W dniach 2-3 czerwca br. w KSAP grupa VII spotka się na sesji – Warsztat budowania zespołu. 

Cel zajęć 

Głównym celem warsztatu jest rozwój umiejętności budowania zespołu i relacji wspierających pracę w grupie.  

Tematyka warsztatu 

 • Rola i zadania lidera, menedżera oraz członków zespołu w organizacji 
 • Etapy rozwoju zespołu 
 • Prezentacja narzędzi służących badaniu profilu motywacyjnego członków zespołu 
 • Zasady pracy zespołowej, procesy i interakcje w zespole, identyfikacja i przydzielanie ról członkom zespołu 

Forma realizacji 

Warsztat będzie realizowany w ciągu dwóch dni : 

 • 2-3.06.2022 r. –  Warsztat Budowania Zespołu (Grupa VII – 20 osób) 

Zajęcia odbywają się stacjonarnie w KSAP, w godzinach 9:00-17:00 z zachowaniem warunków bezpieczeństwa sanitarnego.