Zarządzanie pracą zdalną zespołu - dodatkowe zajęcia

W dniach 11-12 października br. odbyły się sesje online dla grup I i II w projekcie Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej, dotycząca tematyki zarządzania pracą zdalną zespołu. Zajęcia uzupełniają dotychczasowy program kształcenia.

Celem sesji to:

zapoznanie ze specyfiką organizacji pracy zespołu rozproszonego, przygotowanie kierownika do identyfikacji potrzeb pracownika, nauka efektywnej komunikacji w pracy zdalnej oraz motywacji zespołu, poznanie narzędzi zarządzania oraz sposobów na harmonijną integrację zespołu.

Tematyka sesji:

W trakcie szkolenia uczestnicy szkolenia analizowali styl swojego zarządzania oraz sposoby motywowania poszczególnych członków zespołu rozproszonego. W programie pojawił się także temat oswajania lęków pracowników w pracy zdalnej i odpowiednie reagowanie, tak by członkowie zespołu czuli się ważni, a nie tylko potrzebni. Wśród innych kwestii poruszanych przez wykładowcę należały: udzielanie informacji zwrotnej, budowania poczucie zaufania, wzmacnianie więzi i rozwiązywanie konfliktów.

Forma realizacji:

Zajęcia zostały zrealizowane online w dniach:

11 października 2022, w godzinach 9:00 – 16:15, grupa I
12 października 2022, w godzinach 9:00 – 16:15, grupa II