Akademia Zarządzania na sesji w Budapeszcie

W dniach 27.02-03.03 2023 r. uczestnicy projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej (Grupa VII), biorą udział w II sesji wyjazdowej (Węgry) w programie kształcenia. Szkolenie realizowane jest we współpracy z University of Public Service (UPS), w Budapeszcie.

Cel zajęć

Celem sesji szkoleniowej, realizowanej przez partnerską instytucję, jest zapoznanie się z:

  • doświadczeniami w zarządzaniu w administracji węgierskiej,
  • wypracowanymi przez partnera autorskimi formami i metodami kształcenia,
  • umożliwienie uczestnikom wykorzystania zasobów eksperckich i naukowych UPS,

oraz:

  • rozwój umiejętności liderskich.

Tematyka sesji węgierskiej

W programie sesji:

  • budowanie kultury ciągłego doskonalenia organizacji, zarządzanie nowymi technologiami komunikacyjnymi, cyberbezpieczeństwo,
  • strategiczna gra symulacyjna,
  • trening przywództwa adaptacyjnego.

Gra symulacyjna ma na celu rozwijanie umiejętności strategicznego myślenia, podejmowania decyzji, współpracy i wymiany informacji w trakcie symulacji wojny między fikcyjnymi krajami. Z kolei istotą zajęć z zakresu przywództwa adaptacyjnego jest umiejętność przystosowania się oraz mobilizowania jednostek i organizacji do radzenia sobie z trudnymi wyzwaniami. Ramy adaptacyjnego przywództwa opierają się na teorii stworzonej przez profesorów Harvardu Marty’ego Linsky’ego i Ronalda Heifetza. Liderzy, którzy stosują teorię przywództwa adaptacyjnego, wykraczają poza zwykłe rozwiązywanie problemów i poszukiwanie sposobów ich rozwiązywania. Są otwarci na informacje zwrotne, gotowi na nieuniknione zmiany, umiejętnie kreują nowe, skuteczne rozwiązania i wystarczająco zwinnie dostosowują organizację do nowych wyzwań.

Forma szkolenia

Szkolenie wyjazdowe trwa 5 dni. Zajęcia odbywają się w godzinach 8:30 – 16:15, w głównym kampusie University of Public Service, w Budapeszcie.

UPS

UPS – University of Public Service jest specjalną instytucją szkolnictwa wyższego, która zapewnia kompleksową bazę edukacyjną i szkoleniową dla rozwoju węgierskiej administracji publicznej. UPS promuje nowoczesne metody nauczania i uczenia się (uczenie się w działaniu) i efektywności uczenia się. Zapewnienia rozwój przywództwa i programów szkoleniowych dla kadry kierowniczej sektora publicznego na Węgrzech.

Link do strony UPS.