SESJA WYMIANY DOŚWIADCZEŃ W AKADEMII ZARZĄDZANIA

W dniu 31 marca  br., grupa VII w projekcie Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej wzięła udział w sesji wymiany doświadczeń w formule Open Space Technology.

Open Space Technology

Sesja prowadzona była w formule Open Space Technology, która jest metodą organizacji spotkań dla większych grup, zyskującą na popularności, nie tylko dzięki swojej prostocie, ale także efektywności w rozwiązywaniu problemów. Format Open Space wykorzystywany jest do prowadzenia pracy w kilku grupach jednocześnie. Bloki dyskusyjne poprzedzane są na ogół giełdą tematów, na której każdy uczestnik ma prawo zgłosić własny pomysł do dyskusji. Uczestnicy mogą przechodzić z jednej dyskusji do innej, poruszając się pomiędzy tematami. Każde spotkanie ma niepowtarzalny skład i może prowadzić do nowych, interesujących wniosków.

Program sesji

Podczas całodziennej sesji Open Space odbyły się warsztaty poświęcone wymianie wiedzy i doświadczeń z projektu. Rozmowy koncentrowały się wokół tematów: wykorzystanie wiedzy i umiejętności z projektu, work-life balance, pozytywna asertywność, prezentowanie efektów pracy na co dzień i relacje z przełożonymi, stosunek przełożonych do udziału podwładnych w projekcie, utrzymanie i rozwijanie sieci kontaktów po projekcie oraz praktyczne kwestie dotyczące  zarządzania zespołem.

Forma realizacji    

Zajęcia, zrealizowane były w formie stacjonarnej w siedzibie KSAP, w godzinach: 8:30 – 16:30.