Finałowa sesja dla uczestników siedmiu grup projektu Akademia Zarządzania

W dniach 21 i 22 czerwca 2023 r., odbędzie się finałowa sesja pt. “Przywództwo w administracji publicznej – wyzwania i trendy przyszłości”. Będzie to okazja, aby spotkać absolwentów wszystkich siedmiu grup Akademii i w tym gronie poszukać inspiracji do dalszego rozwoju!

Cel

Celem sesji jest wymiana wiedzy w zakresie przywództwa, zachodzących zmian w obszarze zarządzania ludźmi oraz podsumowanie doświadczeń i praktycznych implikacji wynikających z realizacji projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej. 

Program

W ciągu dwóch dni chcemy stworzyć okazję do dyskusji na temat kompetencji przyszłości i potrzebnych kwalifikacji niezbędnych do odnalezienia się we współczesnym świecie.  Akronim VUCA opisujący współczesne wyzwania coraz częściej zastępowany jest przez BANI: świat jest Brittle (kruchy),  Anxious, (niespokojny), Non-linear (nieliniowy) oraz  Incpreceptible (niezrozumiały). Jak w tym świecie zarządzać i pełnić rolę lidera – to temat przewodni spotkania oraz panelu eksperckiego, do którego zaprosimy wybitnych ekspertów w dziedzinie zarządzania i przywództwa.  

Sesja umożliwi także dalszy rozwój kompetencji menedżerskich, poznanie nowych metod oraz narzędzi wspierających zarządzanie w administracji publicznej. Stąd też drugiego dnia zapraszamy uczestników do udziału w mini-warsztatach rozwoju kompetencji i umiejętności liderskich.  

Program spotkania w wersji PDF.

Forma realizacji    

Zajęcia, zrealizowane będą w formie stacjonarnej w siedzibie KSAP, w godzinach: 8:45 – 16:30.