I sesja krajowa w KSAP

W dniach 10-13 września 2019 r. realizowana jest pierwsza z pięciu zaplanowanych szkoleniowych sesji krajowych w KSAP (grupy I i II) w ramach projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej.

Tematyką pierwszej szkoleniowej sesji krajowej w KSAP jest „Zarządzanie zmianą w jednostkach administracji publicznej”.

Program szkolenia „Zarządzanie zmianą w jednostkach administracji publicznej” obejmuje następujące zagadnienia:

  • Rola lidera w procesie zmian
  • Zarządzanie komunikacją w procesie zmiany
  • Opór wobec zmian i sposoby radzenia sobie z nimi

Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla
w instytucjach administracji publicznej.

Szkolenie dla każdej z grup trwa dwa dni: 10-11.09.2019 r. – grupa I oraz 12-13.09.2019 r.  – grupa II. Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00 – 16:00 w siedzibie KSAP.

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.