AKADEMIA ZARZĄDZANIA

Rekrutacja do Akademii Zarządzania

W dniach 13-17 stycznia 2020 r. uczestnicy projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej (Grupa I), biorą udział w II sesji wyjazdowej w programie kształcenia. Tym razem szkolenie realizowane jest w Budapeszcie w National University of Public Service (NUPS).

Wizyta szkoleniowa na Węgrzech umożliwi przedstawicielom polskich urzędów rozwój umiejętności menedżerskich oraz poznanie węgierskich doświadczeń w zarządzaniu administracją publiczną. W programie szkolenia m.in. zarządzanie danymi, nowymi technologiami komunikacyjnymi, cyberbezpieczeństwem oraz trening przywództwa adaptatywnego.

Szkolenie trwa 5 dni. Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00 – 17:00 w głównym kampusie National University of Public Service, w Budapeszcie.

NUPS

NUPS – National University of Public Service jest specjalną instytucją szkolnictwa wyższego, która zapewnia kompleksową bazę edukacyjną i szkoleniową dla rozwoju węgierskiej administracji publicznej. NUPS promuje nowoczesne metody nauczania i uczenia się (uczenie się w działaniu) i efektywności uczenia się. Zapewnienia rozwój przywództwa i programów szkoleniowych dla kadry kierowniczej sektora publicznego na Węgrzech.

Link do strony NUPS.

Close Menu