II sesja wyjazdowa do NUPS (Budapeszt) - Grupa I

W dniach 13-17 stycznia 2020 r. uczestnicy projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej (Grupa I), biorą udział w II sesji wyjazdowej w programie kształcenia. Tym razem szkolenie realizowane jest w Budapeszcie w National University of Public Service (NUPS).

Wizyta szkoleniowa na Węgrzech umożliwi przedstawicielom polskich urzędów rozwój umiejętności menedżerskich oraz poznanie węgierskich doświadczeń w zarządzaniu administracją publiczną. W programie szkolenia m.in. zarządzanie danymi, nowymi technologiami komunikacyjnymi, cyberbezpieczeństwem oraz trening przywództwa adaptatywnego.

Szkolenie trwa 5 dni. Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00 – 17:00 w głównym kampusie National University of Public Service, w Budapeszcie.

NUPS

NUPS – National University of Public Service jest specjalną instytucją szkolnictwa wyższego, która zapewnia kompleksową bazę edukacyjną i szkoleniową dla rozwoju węgierskiej administracji publicznej. NUPS promuje nowoczesne metody nauczania i uczenia się (uczenie się w działaniu) i efektywności uczenia się. Zapewnienia rozwój przywództwa i programów szkoleniowych dla kadry kierowniczej sektora publicznego na Węgrzech.

Link do strony NUPS.

Wrażenia z realizacji programu

Poniżej wrażenia uczestników Grupy I z wyjazdu:

  • „Interesujące było poznanie perspektywy praktyków z administracji węgierskiej. Zauważalne było, że większość prowadzących świetnie przygotowała się do zajęć. Na szczególną uwagę zasługuje szkolenie pt. “Adaptive leadership”. Przy czym nie bez znaczenia była otwartość grupy na formę prowadzania szkolenia jako swego rodzaju “psychoterapii”.
  • „Sesja wyjazdowa w NUPS była cennym elementem projektu Akademia Zarządzania w Administracji Doskonale przygotowana zarówno pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Podkreślić należy zaangażowanie strony węgierskiej na każdym sesji szkoleniowej. Międzynarodowe doświadczenie w zdobywaniu wiedzy dało pozwoliło zdobyć nowe kompetencje, wiedzę i umiejętności.”
  • „Szkolenie było świetnie przygotowane przez stronę węgierską. Było także bardzo wartościowe pod względem merytorycznym. Sesje zorganizowane w 2 pierwsze dni dały mi możliwość poznania doświadczeń administracji węgierskiej we wdrażaniu różnych aspektów zarządzania. Natomiast warsztaty z Brianem Cawleyem i Krisztianem Hegyi (adaptive leadership), choć bardzo wymagające pod względem zaangażowania, dały mi duży impuls do samorozwoju.”
  • “Ta sesja był dla nie bardzo cennym doświadczeniem. Pozwoliła mi nie tylko pozyskać wiedzę w zakresie adaptive leadership, poszerzyć umiejętność skutecznej komunikacji oraz budowania relacji międzyludzkich, ale też poznać bliżej kulturę węgierską, mentalność, sztukę, kuchnię, a także wspaniałych ludzi – gospodarzy naszej wizyty. Sesja wyjazdowa pozwoliła też poznać organizację służby cywilnej na Węgrzech i węgierskie podejście do zapewnienia fachowej kadry w administracji rządowej.”
  • “Niezwykle wartościowe szkolenie, szczególnie w jej drugiej części, gdzie prowadzącym/trenerem był Brian Cawley.”
  • “Bardzo dobra organizacja wydarzenia, ale przede wszystkim wspaniałe szkolenie dot. przywództwa, poprowadzone przez Briana Cawleya.”
  • “Świadomość, że tylko dzięki przekroczeniu swojej strefy komfortu jesteśmy w pełni gotowi do przyswojenia nowych umiejętności, w tym liderskich. Dobry menadżer nie oznacza dobry lider. Głównym wyzwaniem jest częstsze odnajdowanie się w pozycji “Balcone” a mniej “Dancefloor”. Trudne rozmowy “heating situations” nadają ton naszych działań, brak reakcji jest również działaniem.”
  • “Zaskoczyło mnie zakwalifikowanie mnie do grupy kreatywnej na podstawie przeprowadzonych ćwiczeń – sama siebie tak nie oceniałam. W konsekwencji we własnej instytucji nie będę obawiać się podejmowania rozwiązań kreatywnych.”