Instrumenty zarządzania i etyka w sektorze publicznym w Akademii Zarządzania

W dniach 13-14 grudnia 2022 r., w ramach projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej, odbyła się czwarta sesja krajowa w KSAP dla grupy VII. Temat spotkania: Instrumenty zarządzania w sektorze publicznym i Etyka w służbie publicznej.

Tematyka sesji 

Sesja była podzielona na dwie części i obejmowała następujące zagadnienia:

  1. Instrumenty zarządzania w sektorze publicznym
  • Zarządzanie jakością w administracji publicznej
  • Kontrola zarządcza
  1. Etyka w służbie publicznej
  • Konflikt motywu wartości z motywem korzyści własnej
  • Techniki antykorupcyjne w pracy administracji

Podczas zajęć poświęconym instrumentom zarządzania uczestnicy zapoznali się z metodami definiowania i opisywania procesu, kwestią zarządzania przez cele oraz diagnozą zarządzania organizacją za pomocą metody CAF.  Model CAF (ang. Common Assessment Framework) – Wspólna Metoda Oceny to model kompleksowego zarządzania jakością, który pomaga organizacjom działać efektywniej. Więcej o CAF: https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/caf

Program szkoleń z zakresu etyki koncentruje się na wyzwaniach, na które napotykają menedżerowie przy wdrażaniu zasad etycznych w urzędach. Uczestnicy omawiają przykłady wzięte z życia, związane z analizą raportów działania własnej instytucji oraz konfliktami interesów czy nadużyciami, z którymi osobiście mieli do czynienia.

Forma realizacji 

Zajęcia odbyły się w godzinach 9:00 – 16:15 w siedzibie KSAP.