Jak budować zespół?

W dniach 21-22 czerwca br. w KSAP odbędzie  się kolejna sesja w ramach projektu – Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej. Tym razem grupa V spotka się na sesji stacjonarnej – Warsztat budowania zespołu.

Cel zajęć

Głównym celem warsztatu jest rozwój umiejętności budowania zespołu i relacji wspierających pracę w grupie.

Tematyka warsztatu

  • Rola i zadania lidera, menedżera oraz członków zespołu w organizacji
  • Etapy rozwoju zespołu
  • Prezentacja narzędzi służących badaniu profilu motywacyjnego członków zespołu
  • Zasady pracy zespołowej, procesy i interakcje w zespole, identyfikacja i przydzielanie ról członkom zespołu

Forma realizacji

Warsztat będzie realizowany w ciągu dwóch dni :

  • 21-22.06.2021  – Grupa V (19 osób)

Zajęcia odbywają się stacjonarnie w KSAP, w godz.09:00-16:15, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa sanitarnego.