Jak stworzyć zespół?

W dniach 2-3 czerwca 2022 r. grupa VII, w projekcie Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej weźmie udział w sesji: Warsztat budowania zespołu.

Cel zajęć

Głównym celem warsztatu jest rozwój umiejętności budowania zespołu i relacji wspierających pracę w grupie. Tworzenie zespołu polega na słuchaniu siebie wzajemnie oraz próbie zrozumienia drugiej osoby, by określić wspólny cel i dążyć do rozwiązania problemu. Wymaga od wszystkich członków zespołu zaangażowania, poczucia odpowiedzialności oraz stawiania na dobrą atmosferę.

Tematyka warsztatu

  • Rola i zadania lidera, menedżera oraz członków zespołu w organizacji
  • Etapy rozwoju zespołu
  • Prezentacja narzędzi służących badaniu profilu motywacyjnego członków zespołu
  • Zasady pracy zespołowej, procesy i interakcje w zespole, identyfikacja i przydzielanie ról członkom zespołu

Forma realizacji

Warsztat będzie realizowany podczas dwóch dni: 2-3.06.2022 r. – Grupa VII (18 osób)