AKADEMIA ZARZĄDZANIA

AKADEMIA ZARZĄDZANIA

Polityka Prywatności
  1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) powierzonych do przetwarzania jest Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP).
  2. Siedziba ADO mieści się w Warszawie przy ulicy Wawelskiej 56.
  3. Celem zbierania danych jest realizacja spotkania informacyjnego dotyczącego programu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej, w tym: a. rejestracja uczestników, b. bieżący kontakt informacyjny z uczestnikami spotkania.
  4. Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r., o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U z 2016 r. poz. 1506 ze zm.) powierzone dane będą przechowywane przez okres 50 lat od daty realizacji projektu.
  5. Przewiduje się przekazanie powierzonych danych osobowych następującym podmiotom: a. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – Instytucja Zarządzająca.
  6. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@ksap.gov.pl
  7. Osobie powierzającej dane do przetwarzania przysługuje prawo do: a. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, b. wglądu w powierzone dane osobowe i możliwość ich poprawiana
Close Menu