POST- SESJA DEVELOPMENT CENTER I COACHING W AKADEMII ZARZĄDZANIA

W dniach 13-14 kwietnia 2021 r. realizowana jest post – sesja Development Center (grupy III i IV), w ramach projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej. Z kolei w dniach 27-28 kwietnia 2021 i 4-5 maja 2021 uczestnicy projektu (grupy III i IV ), będą brać udział w sesjach coachingowych informacji zwrotnej. Sesje organizowane są po zakończeniu oceny rozwoju kompetencji uczestników, przeprowadzonej w czasie post-sesji Development Center (DC).

Post –sesja Development Center (DC)

Development Center to wielowymiarowy proces wartościowania kompetencji, który służy rozwojowi uczestników projektu oraz badaniu ich potrzeb szkoleniowych.

W projekcie uczestnicy biorą udział w pre-sesji DC (na początku projektu) oraz w post-sesji DC (na zakończenie projektu). Udział w sesji DC, trwającej 8 godz., jest formą treningu kompetencji. Uczestnicy realizują zadania, które pozwalają sprawdzić się w rozmaitych sytuacjach zarządczych oraz lepiej poznać różne obszary kompetencyjne, które będą rozwijać po zakończeniu udziału w projekcie. Zadania w czasie sesji DC (symulacje, ćwiczenia, zadania indywidualne) są zbliżone do typowych sytuacji, jakie mogą zdarzyć się w pracy, w danej roli. W czasie realizacji zadań uczestnicy są obserwowani przez specjalistów w zakresie oceny kompetencji (asesorów), którzy obserwując zachowania uczestników, poszukują dowodów na kompetencję w danym obszarze lub potrzebę jej rozwoju. Robią to po to, aby móc jak najprecyzyjniej wskazać uczestnikowi DC obszary, w których jego kompetencje wzrosły lub w dalszym ciągu wymagają rozwoju. Po zakończeniu oceny asesorzy przygotowują dla każdego uczestnika indywidualny raport, który omawiany jest przez jednego z asesorów na indywidualnym spotkaniu z uczestnikiem.

Indywidualna sesja informacji zwrotnej

Po zakończeniu post-sesji DC, podczas indywidualnej sesji coachingowej informacji zwrotnej każdy uczestnik otrzyma informację na temat poziomu swoich kompetencji rozwijanych w ramach projektu wraz z nakreśleniem możliwych obszarów do dalszego rozwoju.

Forma realizacji   

Zajęcia w  formule online będą realizowane oddzielnie dla każdej grupy: 

· 13.04.2021 r.  – Grupa III (20 osób) 

· 14.04.2021 r.  – Grupa IV (21 osób)   

Zajęcia, zgodnie z założeniami, powinny zostać zrealizowane w formie stacjonarnej w siedzibie KSAP, jednak w obecnej sytuacji epidemiologicznej została podjęta decyzja o organizacji sesji w trybie online. 

Zajęcia będą odbywać się w godzinach: 9:00 – 17:00, w środowisku MS TEAMS.

Sesje coachingowe informacji zwrotnej (27-28.04.2021 r. oraz 4-5.05.2021 r.) będą też organizowane online.