Rusza kolejna edycja projektu

Wspólną sesją w KSAP w dniu 9 września br. rozpoczynamy zajęcia dla grup III i IV, a następnie  w dniach 10-11 września br. uczestnicy projektu wezmą udział w pre-sesji Development Center (DC).

Wprowadzenie do projektu

Podczas inauguracji programu kształcenia w dniu 9 września br., uczestnicy obu grup (40 osób), poznają zakres programu kształcenia Akademii Zarządzania oraz metody uczenia się i planowania rozwoju zawodowego.

Pre-sesja Development Center

W kolejnych dniach (III grupa w dniu 10 września, a IV grupa w dniu 11 września br.)  uczestnicy wezmą udział w pre-sesji Development Center, czyli wielowymiarowym procesie wartościowania kompetencji, który służy rozwojowi uczestników projektu oraz badaniu ich potrzeb szkoleniowych.

W trakcie pre-sesji DC uczestnicy biorą udział w różnego rodzaju aktywnościach (symulacjach, ćwiczeniach, zadaniach indywidualnych), zbliżonych do typowych sytuacji, jakie mogą wydarzyć się w miejscu pracy, w danej roli. Podczas ćwiczeń obserwowani są przez asesorów, którzy w obserwacji zachowania uczestnika poszukują dowodów na kompetencję w danym obszarze lub potrzebę jej rozwoju. Rezultatem sesji jest jak najpełniejszy, rzetelny obraz kompetencji osoby, związany z pełnieniem danej roli zawodowej oraz precyzyjna, rozwojowa informacja zwrotna i plan rozwoju.

Każdy z uczestników po odbyciu pre-sesji DC otrzyma indywidualną informację zwrotną na temat możliwości rozwoju swoich kompetencji, w formie jednogodzinnej sesji/spotkania z trenerem.

Zajęcia w dniach 9-11.09.2020 r. odbywać się będą w KSAP, w godz. 9:00-17:00.

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.