Service design w Akademii Zarządzania w Administracji Publicznej 

W dniach 10-11 stycznia 2023 r., w ramach projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej, odbyła się piąta sesja krajowa dla grupy VII. Temat spotkania: Metody angażowania użytkowników  w tworzenie usług publicznych.

Tematyka sesji

Program sesji obejmował następujące zagadnienia:

  • budowa kultury otwartości, zaangażowania i dialogu,
  • myślenie projektowe: design thinking (empatia – dla kogo?, diagnoza potrzeb – po co?, generowanie pomysłów – co?, prototypowanie – jak?, testowanie – czy?)
  • serwis design (proces, przestrzeń, ludzie).

Podczas zajęć uczestnicy poznali różne metody angażowania i facylitacji społecznej, które prowadzą do głębszego,  wielopoziomowego  poznania omawianego tematu oraz umożliwiają stworzenie nowych rozwiązań, czerpiących z wielu perspektyw. Pobudzenie otwartej dyskusji, łączenie wielu pomysłów powstałych w grupie i kreatywne wypracowanie rozwiązań jest istotą Design Thinking Jam, którego uczestnicy doświadczyli drugiego dnia warsztatów.

Co to jest service design? Dlaczego warto stosować?

Service design (projektowanie usług) to metodyka tworzenia usług z wykorzystaniem podejścia zorientowanego na użytkownika (user-centered) i myślenia projektowego (design thinking). Jest to podejście skoncentrowane na człowieku (human-centered design), które dąży do takiej organizacji usług, aby zapewnić jak najlepsze doświadczenia użytkownikom przy jednoczesnej efektywności ich świadczenia. Dodatkowo bierze pod uwagę doświadczenia pracowników organizacji, a także innych ważnych dla procesu interesariuszy i samego usługodawcy.

Service Design może być wykorzystany do tworzenia nowych usług oraz optymalizacji już istniejących na zewnątrz oraz wewnątrz organizacji.  Celem service design jest zatem usprawnianie działań organizacji: np. planowanie, komunikacja, infrastruktura oraz procesy wspierające, tak aby usługa mogła być realizowana w sposób jak najlepszy dla użytkownika i jak najbardziej efektywny dla organizacji.

Forma realizacji

Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00 – 16:15 w siedzibie KSAP