Sesja peer learning w Akademii Zarządzania

11 marca br. Grupy I i II wzięły udział w sesji podsumowującej Open Space w KSAP, w ramach projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej. Na zakończenie sesji odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów wszystkim uczestnikom, którzy pomyślnie zakończyli udział w projekcie.

W sesji udział wzięli uczestnicy grupy I i II, bezpośredni przełożeni uczestników oraz dyrektorzy generalni, zaproszeni na uroczyste zakończenie 1 edycji projektu. 

Open Space Technology

Sesja prowadzona była w formule Open Space Technology, która jest metodą organizacji spotkań dla większych grup, zyskującą na popularności, nie tylko dzięki swojej prostocie, ale także efektywności w rozwiązywaniu problemów. Format Open Space wykorzystywany jest do prowadzenia pracy w kilku grupach jednocześnie. Bloki dyskusyjne poprzedzane są zwykle giełdą tematów, na której każdy uczestnik ma prawo zgłosić własny pomysł do dyskusji. Uczestnicy mogą przechodzić z jednej dyskusji do innej, poruszając się pomiędzy tematami. Każde spotkanie ma niepowtarzalny skład i może prowadzić do zaskakujących wniosków.

Program sesji

W trakcie całodziennej sesji Open Space odbyło się 13 spotkań tematycznych. Rozmowy koncentrowały się wokół programu Akademii, kwestii wykorzystania wiedzy z projektu w praktycznym zarządzaniu, relacji z przełożonymi i ich stosunku do udziału w projekcie, utrzymania i rozwijania sieci kontaktów po projekcie a także praktycznych kwestii dotyczących  zarządzania zespołem.

Najwięcej zainteresowania wzbudziły tematy:

  •       Krajowa Sieć Liderów. W jaki sposób na bazie doświadczeń z Akademii zbudować stały program szkoleń kadry menedżerskiej w administracji?
  •       Jak budować ścieżki kariery w administracji?
  •       Jak zorganizować pracę zdalną całemu zespołowi?

Uczestnicy podkreślili potrzebę dalszej komunikacji i przepływu informacji pomiędzy uczestnikami projektu oraz kontynuowania projektu w formie cyklicznych spotkań poświęconych aktualnym wyzwaniom i problemom w obszarze zarządzania w administracji publicznej.