SESJA WYMIANY DOŚWIADCZEŃ W AKADEMII ZARZĄDZANIA

W dniu 11 maja  br., grupy III i IV w projekcie Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej, wezmą udział w sesji wymiany doświadczeń w formule Open Space Technology online. Na zakończenie sesji odbędzie się uroczyste wręczenie certyfikatów wszystkim uczestnikom, którzy pomyślnie zakończyli udział w projekcie.

Open Space Technology

Sesja prowadzona będzie w formule Open Space Technology, która jest metodą organizacji spotkań dla większych grup, zyskującą na popularności, nie tylko dzięki swojej prostocie, ale także efektywności w rozwiązywaniu problemów. Format Open Space wykorzystywany jest do prowadzenia pracy w kilku grupach jednocześnie. Bloki dyskusyjne poprzedzane są zwykle giełdą tematów, na której każdy uczestnik ma prawo zgłosić własny pomysł do dyskusji. Uczestnicy mogą przechodzić z jednej dyskusji do innej, poruszając się pomiędzy tematami. Każde spotkanie ma niepowtarzalny skład i może prowadzić do nowych, interesujących wniosków.

Program sesji

W trakcie całodziennej sesji Open Space odbędzie się 10 spotkań tematycznych. Rozmowy będą koncentrować się wokół programu Akademii, kwestii wykorzystania wiedzy z projektu w praktycznym zarządzaniu, relacji z przełożonymi i ich stosunku do udziału w projekcie, utrzymania i rozwijania sieci kontaktów po projekcie a także praktycznych kwestii dotyczących  zarządzania zespołem.

Forma realizacji    

Sesja w  formule online będzie realizowana jednocześnie dla obu grup (III i IV), łącznie dla 41 osób. Zajęcia, zgodnie z założeniami, powinny zostać zrealizowane w formie stacjonarnej w siedzibie KSAP, jednak w obecnej sytuacji epidemicznej została podjęta decyzja o organizacji sesji w trybie online.