Sztuka przemawiania (II sesja online)

W dniach 08-11 grudnia 2020 r. realizowana jest druga z pięciu zaplanowanych szkoleniowych sesji krajowych w KSAP (grupy III i IV), w ramach projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej. Temat spotkania: Wystąpienia publiczne.

Tematyka sesji 

Program sesji obejmuje następujące zagadnienia: 

  • Język lidera w trakcie prezentacji, spotkań oraz wystąpień publicznych
  • Narzędzia zarządzania audytorium
  • Język ciała, siła gestów

Forma realizacji 

Zajęcia w  formule online będą realizowane oddzielnie dla każdej grupy: 

  • 08-09.122020 r.  – Grupa III (20 osób)
  • 10-11.12.2020 r.  – Grupa IV (21 osób)

Zajęcia, zgodnie z założeniami , powinny zostać zrealizowane w formie stacjonarnej w siedzibie KSAP, jednak w obecnej sytuacji epidemiologicznej została podjęta decyzja o organizacji sesji w trybie online. 

Zajęcia będą odbywać się w godzinach: 9:00 – 16:15, w środowisku MS TEAMS.