Wystąpienia publiczne – jak być słuchanym?

Druga sesja krajowa w projekcie Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej – międzynarodowy program podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej.

W dniach 8-11 października 2019 r. realizowana jest druga z pięciu zaplanowanych szkoleniowych sesji krajowych w KSAP (grupy I i II). Sesja poświęcona jest tematowi – „Wystąpienia publiczne”. Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  • Język lidera w trakcie prezentacji, spotkań oraz wystąpień publicznych
  • Narzędzia zarządzania audytorium
  • Język ciała, siła gestów

Szkolenie dla każdej z grup trwa dwa dni: 08-09.10.2019 r. – grupa I oraz 10-11.10.2019 r.  – grupa II. Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00 – 16:00 w siedzibie KSAP.

Rekrutacja następnych grup do projektu

Uwaga! Już w listopadzie rozpocznie się rekrutacja do następnych dwóch grup w projekcie. Szczegóły już wkrótce na stronie projektu. Zapraszamy.