Zajęcia online – jeden z możliwych trybów

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników projektu i możliwość wystąpienia kolejnej fali pandemii Covid-19, KSAP podjęła decyzję o możliwości realizacji zajęć w trzech trybach:

a. stacjonarnym,

b. online,

c. mieszanym (stacjonarny + online).

Decyzja dotycząca wyboru jednego z ww. trybów, po analizie sytuacji epidemiologicznej,  będzie podejmowana przez KSAP indywidualnie dla każdych zajęć w edycji. Uczestnicy zostaną powiadomieni o wyborze określonego trybu realizacji zajęć z odpowiednim wyprzedzeniem.