Zarządzanie pracą zdalną – sesja dodatkowa w projekcie AZ

W dniach 14-15 czerwca br. realizowana jest sesja online dla grupy V i VI w projekcie  Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej, dotycząca tematyki zarządzania pracą zdalną zespołu. Zajęcia uzupełniają dotychczasowy program kształcenia.

Celem sesji jest:

  • zapoznanie ze specyfiką organizacji pracy zespołu rozproszonego,
  • przygotowanie kierownika do identyfikacji potrzeb pracownika,
  • nauka efektywnej komunikacji w pracy zdalnej oraz motywacji zespołu,
  • poznanie narzędzi zarządzania oraz sposobów na harmonijną integrację zespołu.

Tematyka sesji

Uczestnicy szkolenia analizują również styl swojego zarządzania oraz sposoby motywowania poszczególnych członków zespołu rozproszonego. W programie pojawia się także temat oswajania lęków pracowników w pracy zdalnej i odpowiednie reagowanie, tak by członkowie zespołu czuli się ważni, a nie tylko potrzebni. Istotne kwestie, które będą poruszane przez wykładowcę to feedback, poczucie zaufania, wzmacnianie więzi i rozwiązywanie konfliktów.

Uczestnicy szkolenia analizują również styl swojego zarządzania oraz sposoby motywowania poszczególnych członków zespołu rozproszonego. W programie pojawia się także temat oswajania lęków pracowników w pracy zdalnej i odpowiednie reagowanie, tak by członkowie zespołu czuli się ważni, a nie tylko potrzebni. Istotne kwestie, które będą poruszane przez wykładowcę to feedback, poczucie zaufania, wzmacnianie więzi i rozwiązywanie konfliktów.

Forma realizacji:

Zajęcia będą realizowane online w dniach:

  • 14 czerwca 2022, w godzinach 9:00 – 16:15, grupa V
  • 15 czerwca 2022, w godzinach 9:00 – 16:15, grupa VI